Stakles
Stakles
Stakles

PASIRENGIMAS INOVATYVIOS PROGRAMINIŲ METALO APDIRBIMO STAKLIŲ VALDYMO SISTEMOS KŪRIMUI

Kuriame Lietuvos ateitį

PROJEKTO KODAS NR. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-249

UAB „CNC servisas“ gamina ir prižiūri metalo apdirbimo stakles. Įmonė planuoja pradėti gaminti programinių staklių valdymo sistemą, pritaikomą įvairių staklių gamintojų valdymui, staklių veikimo automatizavimui. Projekto poreikį nulėmė įmonės siekis rinkai pasiūlyti naujus inovatyvius produktus ir taip sustiprinti konkurencingumą vidaus bei užsienio rinkose. Projekto metu parengta techninė galimybių studija, kuri aprašo naujojo produkto rinkas, įvertina eksporto potencialą ir galimybes, konkurencinę aplinką, įvertina planuojamų vykdyti MTTP veiklų ir planuojamo kurti produkto technologinius, juridinius, intelektinės nuosavybės ir finansinius aspektus. Siekiant tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti planuojamų investicijų nesėkmės riziką, įmonė atliko tikslinių rinkų tyrimus, parengė techninių produkto kūrimo galimybių analizę bei parinko ir aprašė MTTP veiklų įgyvendinimo būdą. Projekte numatytų veiklų atlikimas be ES paramos nesukurtų tokios ekonominės naudos ir pridėtinės vertės, kaip gavus ES paramą. Pridėtinė projekto vertė:  įgyvendintas projektas, vykdomos MTTP veiklos ir augantis konkurencingumas užtikrino greitą investicijų į projektą ir inovatyvių produktų kūrimo atsipirkimo laiką, davė žymų ekonominį efektą (išaugę apyvartos, darbo našumo, eksporto rodikliai). Teigiamą projekto naudą pajautė įmonės partneriai, tiekėjai, klientai, kadangi įgyvendintas projektas prisidėjo prie vidutiniškai aukštų ir aukštųjų technologijų produktų kūrimo, eksporto ir žinomumo naujose užsienio rinkose augimo.

Projekto veiklų pradžia      2011-03

Projekto veiklų pabaiga     2012-05

Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

+370 699 95701